Jousmastate

Tekst / pay off

 

 

Jousmastate of de Eysinga-begraafplaats

Jousmastate is een perceel boven Wirdum (Frl) waarop op dit ogenblik elf grafstenen liggen. Het stuk grond van circa 500 vierkante meter wordt omringd door een gracht en vormt dus een eiland. In de late middeleeuwen heeft er een stins op gestaan. Ten westen ervan ligt een terrein waarop de stinseigenaren een aanzienlijke state hebben gebouwd, de Jousmastate, of eerder: Juwsmastate. Zie onder Historie voor meer informatie hieromtrent.

Jousmastate is, met andere woorden, historische grond. Temeer daar in 1828 de familie Van Eysinga het terrein koos als familiebegraafplaats.

De stichting Jousmastate streeft na dit Friese erfgoed te conserveren en te maken tot een sfeervolle gedenkplaats. Hiervoor zullen restauratiewerkzaamheden worden verricht, waarna een beplantingsplan het aanzien zal verhogen. Nadat het terrein is aangewezen als gemeentelijk monument heeft dit bij het stichtingsbestuur de hoogste prioriteit.

Het is inmiddels 83 jaar geleden dat er een lid van de familie Van Eysinga is begraven op het terrein. Er kan echter tot op de dag van vandaag worden begraven. Met het oog op het onderhoud in de toekomst wil de stichting het mogelijk maken dat langs de rand van het eiland urnen worden begraven van personen – ook zonder familierelatie met de Van Eysinga’s - die daarvoor hebben geopteerd. Hierover zal tijdens de restauratie nadere informatie verschijnen op deze website.