Jousmastate

De stichting

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41003865 ‚Äč(RSIN 806390232). Het adres luidt Noordersingel 4G, 8917 BA Leeuwarden of, per e-mail: info@jousmastate.nl

Het bestuur van de stichting Jousmastate bestaat sinds juli 2020 uit:

  • B. Bilker, voorzitter
  • Drs. P.M.Nieuwenhuijsen, secretaris
  • Jhr. mr. Tj.Ae.J. van Eysinga, penningmeester
  • Mw. F.H.E. Feddema, lid
  • Mw. L.L. Lesterhuis - Bouma, lid

De bestuursleden worden voor hun werkzaamheden niet beloond. De stichting heeft een beleidsplan opgesteld, dat hier ingezien kan worden. 

Het rekeningnummer van de stichting luidt: NL27 INGB 0 672 612 569